Náš team

Kristína Malíková

manager pre spoluprácu so zahraničím

Leonard Ulman

zakladateľ chovnej stanice, špecialista pre výcvik podľa medzinárodného skúšobného poriadku (IGP)

Štefan Malík

špecialista na výcvik podľa národného skúšobného poriadku (SVV) a ozbrojených zložiek (vyhľadávanie drog, výbušniny, tabak a pod.)

Pavol Bebčák

figurant a výcvikár